[Flatsome] Thêm bài viết liên quan vào cuối bài viết

Trong quá trình xây dựng website trên theme flatsome, một số bạn không biết làm thế nào để tạo danh sách bài viết liên quan. vì theme Flatsome không hỗ trợ. Nay mình chia sẻ lại 1 đoạn code mà mình có cop nhặt lại được.
Đầu tiên cần chèn đoạn code sau vào file functions.php của Child Theme.

 /* Dev by Woovn */ add_shortcode(‘woovn_posts_related’,’flatsome_related_posts’);function flatsome_related_posts(){ob_start();$categories = get_the_category(get_the_ID());if ($categories){echo ‘

‘;
$category_ids = array();
foreach($categories as $individual_category) array_push($category_ids, $individual_category->term_id);
$my_query = new wp_query(array(
‘category__in’ => $category_ids,
‘post__not_in’ => array(get_the_ID()),
‘posts_per_page’ => 6
));
$ids = wp_list_pluck( $my_query->posts, ‘ID’ );
$ids = implode(‘,’, $ids);
if( $my_query->have_posts() ){
echo ‘

Bài viết liên quan

‘;
//echo do_shortcode(‘[blog_posts style=”normal” columns=”3″ columns__md=”2″ ids=”‘ . $ids . ‘” image_height=”56.25%” text_align=”left”]’); // Slider
echo do_shortcode(‘[blog_posts style=”normal” type=”row” columns=”3″ columns__md=”2″ image_height=”56.25%” text_align=”left” ids=”‘ . $ids . ‘”]’); // Row
}
echo ‘

‘;
}
return ob_get_clean();
}

Sau đó chúng ta chỉ việc chèn shortcode sau vào HTML after blog posts trong Tùy biến ▸ Blog ▸ Blog Single Post
[woovn_posts_related]
Chúc các bạn thành công.

Để lại bình luận của bạn nhé!

ỦNG HỘ TÔI NẾU BẠN THẤY BÀI VIẾT Ý NGHĨA!!!

Thật tuyệt vời và ý nghĩa hơn khi nhận được 1 món quá từ ai đó!!!. Đây là động lực to lớn giúp mình có động lực chia sẻ nhiều hơn nữa.

Để lại SĐT để được tư vấn

Đăng kí bằng mail để nhận bài viết mới nhất từ Minh Nguyễn Ads